Bad Seed Brewing

Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Bad Seed Brewing ApS.

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Bad Seed Brewing ApS.
Dokumentation og vejledning: Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Bad Seed Brewing ApS.

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Bad Seed Brewing ApS side, er denne af vejledende art. Bad Seed Brewing ApS står inde for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning. Leveringstidspunkt og transport: Levering af varer fra Bad Seed Brewing ApS anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med Bad Seed Brewing ApS og har en forventet leveringstid på 2-5 dage.

Risikoen for varerne: Risikoen for varer købt af Bad Seed Brewing ApS overgår til dig, som forbruger, på leveringstidspunktet. Reklamation: Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Bad Seed Brewing ApS, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Bad Seed Brewing ApS.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Bad Seed Brewing ApS har stillet dig i udsigt. Pris og betaling: Du kan bestille dine varer online og betale med betalingskort. Alle priser i Bad Seed Brewing ApS – på web-adressen http://www.badseedbrewing.dk – er inkl. Moms. Fortrydelsesret: Bad Seed Brewing ApS yder ingen fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer, eftersom det er fødevarer.